TÜRK-ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROF. DR. ALİ M. DİNÇOL BURSU

 

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Enstitümüzün kurucularından biri ve ilk başkanı olan müteveffa Prof. Dr. Ali M. Dinçol adına lisansüstü araştırmacılara bir burs imkanı sunmaktadır. İlk defa 2013 yılında verilmeye başlanan ve halen devam eden bu burs ile şimdiye dek aşağıda isimleri listelenmiş çalışmalar desteklenmiştir. Her yıl başvuran adayların sunduğu konular kapsamında belirlenen Burs Komitesi, tarihöncesi dönemden itibaren eskiçağ bilimlerini ilgilendiren ve onlarla paralel konuları içeren lisansüstü düzeyde hazırlanmış projeleri inceleyerek bir araştırmacıyı burs kapsamında desteklemektedir.


Başvuru Tarihi: 1-20 Mart 2023
Değerlendirme Sonuç Tarihi: 1 Mayıs 2023

 

NOT:
- Prof. Dr. Ali M. Dinçol Bursu 1 yıl sürelidir. 
- Burs ilan tarihi ile başlar. 
- Adayın burs süresinin bitiminde belirlenmiş formata uygun sonuç raporunu enstitüye göndermesi gerekmektedir. 
- Burs alan adayın tez çalışmasını tamamladıktan sonra Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü’nün Haberler Dergisi’nde, dergi yazım kurallarına uygun bir yayın yapması beklenir.