Classical Philology Seminars

This is a series that have texts of the meetings organized by the Istanbul University’s Department of Classical Philology.


 
 

Classical Philology Seminars - III - 2006
Ekin Öyken (Ed.)


TABLE OF CONTENTS / INDEX GENERALIS

Belkıs Dinçol
Eski Önasya’da Müzik Aletleri

Sedef Çokay Kepçe
Antik Yunan Vazo Resimlerinde Müzik Aletleri

Ekin Öyken
Antikçağ Yaşantısında Müzik Sanatının Yeri


 

                                       

 
 

Classical Philology Seminars - II - 2005
Osman Faruk Akyol (Ed.)


TABLE OF CONTENTS / INDEX GENERALIS

Şafak Ural
Kosmos’tan Kaos’a

Cemil Güzey
Mitos’un Külleri

Bedia Demiriş
Antikçağ Eserleri Günümüze Nasıl Ulaştı

Cengiz Çakmak
Sokrates-Öncesi Düşünürlerde Tıp Sanatı


 

 
 

Classical Philology Seminars - I - 2004
Osman Faruk Akyol (Ed.)


TABLE OF CONTENTS / INDEX GENERALIS

Başlarken

Çiğdem Dürüşken
Roma’da Entellektüelliğin Temeli: Cicero’da Humanitas Anlayışı ve Rhetorica Eğitimi

Ali Dinçol
Anadolu’da Diller ve Yazılar

Ş. Teoman Duralı
Eskiçağ’da Felsefe-Bilimin Ortaya Çıkışı