Hakkında

COLLOQUIUM ANATOLICUM dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan hakemli bir dergidir ve yılda bir kez yayınlanmaktadır. Colloquium Anatolicum’un kısaltması CollAn şeklinde belirlenmiştir. 
 
Colloquium Anatolicum’a Paleoantropoloji, Fizikiantropoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Bizans Sanat Tarihi ile Mimarlık Tarihi ve Restorasyon konulu özgün makaleler içermektedir. Yayın temini için www.zerobooksonline.com ile iletişime geçilebilir.
 

Bilgi ve iletişim için : colloquiumanatolicum@gmail.com


Editörler Kurulu


Metin ALPARSLAN

Gürkan ERGİN

Bilge HÜRMÜZLÜ

Necmi KARUL

Eser KORTANOĞLU


Bilim Kurulu

 

Önder BİLGİ

Vedat ÇELGİN

İnci DELEMEN

Belkıs DİNÇOL

Catherine M. DRAYCOTT

Turan EFE

Sevil GÜLÇUR

Cahit GÜNBATTI

David HAWKINS

Adolf HOFFMANN

Theovan den HOUT

Cem KARASU

Kemalettin KÖROĞLU

Lidewijde de JONG

Rene LEBRUN

Stefano de MARTİNO

Joachim MARZAHN

Vedat ONAR

Coşkun ÖZGÜNEL

Aliye ÖZTAN

Felix PIRSON

Jeroen POBLOME

Wolfgang RADT

Mustafa Hamdi SAYAR

Andreas SCHACHNER

Daniel SCHWEMER

Oğuz TEKİN

Elif Tül TULUNAY

Önhan TUNCA

Mark WEEDON

Jak YAKAR

İlya YAKUBOVICH