Kapsam

Anadolu ve çevre kültürlerinin tarih, arkeoloji, filoloji, antropoloji, sanat tarihi ve bunlarla ilişkili diğer disiplinler kapsamında araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi, korunmasına yönelik makaleler ile yayın eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam, kronolojik olarak, tarih öncesi devirlerden başlayarak Bizans Devleti’nin sonuna kadar olan süre ile sınırlıdır.