Amaç

Colloquium Anatolicum’un amacı Paleoantropoloji, Fizikiantropoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Bizans Sanat Tarihi ile Mimarlık Tarihi ve Restorasyon konulu özgün araştırmaları içeren makalelerin yayınlanmasını ve bu şekilde bilim dünyasına duyurulmasını sağlamaktır.