Sitemizde yer alan içerik kaynak göstermek koşuluyla tanıtım amaçlı olarak kısmen kullanılabilir.
Yaptığınız alıntıları info@turkinst.org e-mail adresine bildirebilirsiniz.


Son Güncelleme:   10.06.2013

Studia ad Orientem Antiquum - SOA 1

Hitit Kralı II. Muwatalli: Kişiliği ve İcraatı
Filolojik Belgeler Işığında

İstanbul 2012 : XVI + 230 s, Türkçe, Geniş Almanca özet.

Meltem Doğan - Alparslan


Hitit krallarından II. Muwatalli döneminin açıklanması, kendisine ait belgelerin azlığı nedeniyle oldukça zordur. Muwatalli’nin icraatının önemli bir kısmı hakkında, III. Hattušili ve IV. Tuthaliya gibi sonraki Hitit krallarına ait belgelerden faydalanılmak gerekmektedir. Ancak, bu belgelerden elde ettiğimiz bilgilerin de tartışmalı olması, Muwatalli devri olaylarını incelerken dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Çalışma içerisinde II. Muwatalli her yönüyle ele alınmış; kişiliğinin dönemin siyasetini nasıl şekillendirdiği, dini kimliğinin Hitit tarihindeki önemi ve tartışmalı olan aile bireyleri çok yönlü olarak incelenmiştir. Ayrıca, Muwatalli’nin politik kimliğini ortaya koyan iç ve dış siyasetine bağlı faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alınmış ve problemli olan pek çok konu açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece çivi yazılı ve hiyeroglifli belgelerden yola çıkarak, Muwatalli hakkında elde edilen bilgileri bir araya getirmek suretiyle kendisi hakkında yeni sonuçlara varmak, döneminde açıklanması sorunlu olan konuları ortaya koymak mümkün olabilmiştir. Bu sayede, II. Muwatalli döneminde gerçekleşen başkentin Tarhuntašša’ya taşınması ve Kadeš Savaşı gibi önemli olayların neden ve sonuçlarının anlaşılması, dönemin tarihi rekonstrüksiyonunun yapılması, böylece Muwatalli’nin faaliyetlerinin kronolojisi problemlerine farklı bir bakış açısıyla çözüm teklifleri getirilmesi mümkün olabilmiştir.
Dağıtım

Ege Yayınları
+90 (212) 244 75 21
www.zerobooksonline.com
Studia ad Orientem Antiquum - SOA 2

Allianoi Tıp Aletleri


İstanbul 2012 : XIV + 212 s, s/b resimler, Türkçe, Geniş İngilizce özet.

Daniş Baykan


İzmir ili, Bergama ilçesinin kuzeydoğusunda, Paşa Ilıcası mevkiine konumlandırılan Allianoi, günümüzde Yortanlı Sulama Baraj göleti altında kalmıştır. Antik tıp âletlerinin tipolojisi ve teknolojisi, tıp tarihi ve yerleşimin sağlıkla ilişkisi açılarından önemli bilgiler veren Allianoi tıp âletleri, diğer kontekstlerle karşılaştırıldığında, çeşitlilik ve sayı yönlerinden üstün oldukları için, Anadolu tıp âletlerinin, tip, dağılım ve köken sorunlarına da ışık tutmakta, sayısal verilerine katkı sağlamaktadır. Allianoi kazılarından ele geçen tıp âletlerinin tipolojik, işlevsel ve kontekstleri açılarından incelenen bu çalışmada, bir Anadolu yerleşiminde gün ışığına çıkan tıp âletleri bulundukları mekânlara göre toplu ve bütüncül olarak ilk kez değerlendirilmiştir. Doktora tezimi kapsayan bu çalışmanın yayın aşamasında, bazı kısımlar ve görseller sadeleştirilmiş ve 2009 sonrası bazı ilaveler yapılmıştır. Çalışmada Roma Dönemi’ndeki hastalıklar ve tıbbî müdahale yöntemleri incelenmiş, Allianoi kazılarında ele geçen tıp âletleri sınıflandırılmıştır. Tıp âletlerinin alışılmış yapım malzemesi olan bronzun yanı sıra, demir âletlerin de kapsama alınmasıyla, yalnızca bu malzemeden yapılan ve örneği az bulunan tıp âletlerinin tipolojisini belirleme çalışmalarına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Roma Dönemi tıp âletleri hakkındaki antik kaynaklar ve modern yayınlar taranmış, fonksiyonları belirsiz âletler, İslamî tıp kaynakları ve 17.-19. yüzyıl tıp kitaplarındaki âletler ile karşılaştırılıp, antik kaynakların da yardımıyla, kullanım amaçlarının belirlenmesine çaba gösterilerek yorumlanmıştır. Ayrıca, eserlerin arazide bulundukları koordinatlara göre, mekânların işlevini saptama konusuna ışık tutulmuştur. Verilerin değerlendirme aşamasında, cerrahlarla da görüşülerek birçok tıp âletinin ilk kez oluşturulan tipolojisi, ilerdeki çalışmalar için bir veri tabanı sağlamak amacındadır.