Sitemizde yer alan içerik kaynak göstermek koşuluyla tanıtım amaçlı olarak kısmen kullanılabilir.
Yaptığınız alıntıları info@turkinst.org e-mail adresine bildirebilirsiniz.


Son Güncelleme:   11.11.2017

Dağıtım

Ege Yayınları
+90 (212) 244 75 21
www.zerobooksonline.com
Sencan Altınoluk, Eskiçağ'da Irmak Tanrıları (Türkiye Trakyası ve Anadolu),
İstanbul, 2010, 110 sayfa.

Editör: Hasan Peker

İçindekiler:

Önsöz
Eskiçağ'da Irmak Tanrısı: Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Türkiye Trakyası ve Anadolu'da Irmak Tanrıları
Türkiye Trakyası ve Anadolu'da Belli Başlı Irmak Tanrıları
Seçilmiş Kaynakça

İnci Delemen / Sedef Çokay-Kepçe,Yunan ve Roma Kap Formları Sözlüğü,
İstanbul, 2009, 77 sayfa, 65 resim.

Editör: Hasan Peker

İçindekiler:

Sözlük
Resimler
Seçme Kaynakça
İşlev Dizini
Metin Alparslan, Eski Anadolu'da Ticaret (M.Ö. II. Binyıl),
İstanbul, 2010, 48 sayfa.

Editör: Hasan Peker

İçindekiler:

Önsöz
Giriş
Coğrafi Çerçeve    
Yeraltı Zenginlikleri  
II. Binyıl Öncesi Anadolu Ticareti    
Protohistorik Çağ'da Anadolu (M.Ö. 2340-1950) 
Para Öncesi Ödeme Araçları  
Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Ticaret   
Karum Kaniš Belgeleri    
Hititler Dönemi  
Hitit Ülkesi'nde Ticaret  
Deniz Ticareti
Sonsöz  
Seçilmiş Kaynakça

Pınar Bursa, Antik Çağ'da Anadolu'da Balık ve Balıkçılık,
İstanbul, 2010, 60 sayfa.

Editör: Hasan Peker

İçindekiler:

Önsöz
Araştırmaların Tarihçesi ve Konu İle İlgili Çalışmalar
Eski Yunan ve Roma Dönemi Öncesi Anadolu'da Balık ve Balıkçılık
Antikçağ'da Anadolu'da Balık ve Balıkçılık
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Orta Anadolu
Balığın Kutsanması ve Kehanetler
Et ve Balık Pazarları
Balıkçı Loncaları
Seçilmiş Kaynakça
Bitirirken
İlter Uzel, Anadolu Tıp Tarihine Giriş,
İstanbul, 2008,73 sayfa, 22 resim.

Editör: Hasan Peker

Sponsor: NOVARTIS

İçindekiler:

Tıbbın Doğuşu
Anadolu'da Tıbbın Doğuşu
Erken Dönem Anadolu Tıbbı
Sonuç
Kaynakça
Bilge Hürmüzlü, Eski Yunan'da Ölü Gömme Gelenekleri,
İstanbul, 2008,57 sayfa, 37 resim.

Editör: Hasan Peker

Sponsor: Flatcom Bilgisayar

İçindekiler:

Nekropolis Alanları
Mezar Tipleri
Gömü Gelenekleri
Cenaze Törenleri
Kaynakça
Barış Salman, Eskiçağ'da Güneş Saatleri,
İstanbul, 2007,48 sayfa, 19 resim.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Zaman ve Saat
Güneş Saatlerinin Kökeni ve Gelişimi
Teknik Özellikler, Tipler ve Batı Anadolu'da Bulunmuş Bazı Örnekler
Güneş Saatlerinde Dekorasyon Ayrıntıları ve Epigrafik İbareler
Güneş Saatlerinin Kent İçindeki Konumu
Şehrazat Karagöz, Eskiçağ'da Depremler,
İstanbul, 2005, 82 sayfa, 29 resim.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Homeros, Hesiodos ve Herodotos'da Sismoloji ve Depremler Tanrısı Poseidon
Poseidon Asphalios; Sağlam Zemin Tanrısı
Prehistorik Çağlar
M.Ö. 2 Binyılda Küçükasya ve Ege Dünyası
Anadolu'daki M.Ö. 2. Binyılda Depremler
Çivi Yazılı Yazılı Tabletlerde Depremler: Hitit ve Önasya
Antik Devirlerin Anadolu Kentlerindeki Depremler
M.S. 4. Yüzyıldaki Kozmik Felaket ve Deprem Ünlüsü Anadolu Kentleri
Taşlara Kazınan Acılar: Deprem Yazıtları
İonialı İlk Doğa Bilginleri ve İlk Bilimsel Sismolojik Araştırmalar
Mahfi Eğilmez, Hitit Ekonomisi,
İstanbul, 2005, 54 sayfa, 8 resim.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Hititler'in Yükselişinin Ekonomik Kökenleri
Hitit Ekonomisinde Ölçüler
Hitit Ekonomisinin Temelleri
Günümüz Ekonomisiyle Karşılaştırmalar
Hitit İmparatorluğu'nunÇöküşünün Ekonomik Nedenleri
Kaynakça
Onur Gülbay, Eskiçağ'da Tuvalet Kültürü,
İstanbul. 2004, 40 sayfa, 12 resim.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Roma Öncesi Tuvalet Kültürü Tarihi
Yazılı Kaynaklarda Tuvalet Kültürü
Seramik Buluntularında Tuvalet Kültürü
Roma Tuvalet Kültürü ve Latrinalar
Anadolu Latrinalrı ve Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Aşkım Özdizbay, Eski Yunan'da Tarım,
İstanbul. 2004, 35 sayfa, 22 resim.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Yazılı ve Arkeolojik Kaynaklar
Tarım Aletleri
ToprakKullanımı ve Tarımsal Uygulamalar
Yetiştirilen Ürünler
Ekonomik ve Politik Açıdan Tarım
Kısaltmalar ve Kaynakça
Kaan İren, Vazo Resimlerinin Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği,
İstanbul. 2003, 70 sayfa, 77 resim.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Giriş
Kilin Çıkarılması ve Hazırlanması
Vazonun Şekillendirilmesi
Vazoyu Süsleme
Fırınlama
Çömleğin Pazarlanması
Son Söz
Ek
Kaynaklar
Gülgün Köroğlu, Anadolu Uygarlıklarında Takı,
İstanbul. 2004, 67 sayfa.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Giriş
Takı Yapımında Kullanılan Malzemeler  
Takı Yapımında Kullanılan Teknikler
Anadolu Uygarlıklarında Takı
Levhalar
Seçme Bibliyografya
Belkıs Dinçol, Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza,
İstanbul. 2003, 53 sayfa, 7 resim.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Sümer Yasaları
Sami Krallarının Yasaları
Suç
Yasalar Dışındaki Hukuki Metinler
Yargı
Ceza
Tazminat
Sakatlama Cezaları
Diğer Ceza Türleri
Hapishaneler
Af Yetkisi
Seçme Bibliyografya
Resimler
Çiğdem Dürüşken, Roma Dini,
İstanbul. 2003, 46 sayfa, 10 resim.

Sponsor: JTI

İçindekiler:

Roma Dinine Genel Bakış ve Relegio Kavramı
Roma Dinin Evreleri
Roma Tanrıları ile İlgili Çizelgeler
Kaynakça
Resimler
Mükerrem (Usman) Anabolu, Antik Çağda Et ve Balık Pazarları,
İstanbul. 2003, 34 sayfa, 22 resim.

İçindekiler:

Antik Dönem Küçük Asya Kentlerindeki Et ve Balık Pazarları:
Makellon veya Macellum'lar
Resimler
İnci Delemen, Antik Dönemde Beslenme,
İstanbul. 2001, 68 sayfa, 50 resim.

Sponsor: Eurest Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

İçindekiler:

Antik Dönemde Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Bilgi Kaynakları
Eski Yunan Toplumunda Beslenme
Besin Maddeleri ve Kullanımı
Şarap, Sofra Adetleri, Şölen
Sofra Eşyaları, Mutfak Eşyaları
Roma Toplumunda Beslenme
Şarap ve Diğer İçecekler
Sofra Adetleri, Yemek Odası
Şölen, Sofra Eşyaları, Mutfak Eşyaları
Ek 1 - Neresi, Ne ile Ünlü?
Ek 2 - İ.Ö. 73-63 Yılları Arasında Augur Makamında Olan Lentulus'un Bir Şölenine Ait Menü
Ek 3 - Bazı Yemek Tarifleri
Ek 4 - Yeme-İçme ve Şölenine Dair
Seçme Kaynakça
Sedef Çokay, Antikçağda Aydınlatma Araçları,
İstanbul 1998: 35 s.

Sponsor: Mesa Madeni Eşya Sanayii A.Ş.

İçindekiler:

Meşale
Mum
Kandil
Candelabrum
Lykhnoukhoi
Laterna
Selen Hırçın, Çivi Yazısı: Ortaya Çıkışı, Gelişmesi, Çözümü,
İstanbul 1995: 37 s.+1 harita ve 8 resim.

Sponsor: Sandoz A.Ş.

İçindekiler:

Yazı Nedir ?
İletişim Araçları ve Fikir Yazıları
Uruk Tabletleri
Sümer Resim Yazısı
Çivi Yazısı
Diğer Erken Dönem Buluntu Merkezleri
Çivi Yazısının Uygulandığı Diller
Çivi Yazısının Önemi
Çivi Yazısı Hakkında Genel Bilgiler
Nasıl Çözüldüler
İsmail Fazlıoğlu, Eskiçağ'da Dokuma,
İstanbul 1997.

Sponsor: Penelope A.Ş.

İçindekiler:

Dokuma
Dokuma Tezgahları
Eski Yunan Vazoları Üzerine Çizilmiş Dokuma Tezgahları
Dokuma Tezgahı Ağırlıkları
Ümit Serdaroğlu, Eskiçağ'da Tıp,
İstanbul 1996: 28 s.+ 22 resim.

Sponsor: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

İçindekiler:

Mısır Tıbbı
Mezopotamya'da Tıp
Hititler'de Tıp
Homeros Devrinde Tıp
Hippokrates Tıbbı
Aristoteles Çağında Tıp
Doğmatik Okul
Hellenistik Çağ
Oğuz Tekin, Byzas'tan 1. Constantinus'a Kadar Eskiçağ'da İstanbul (Byzantion),
İstanbul 1996: 41 s.+1 harita, 9 resim.

Sponsor: Raks Sanayi Urünleri A.Ş.

İçindekiler:

Tarih Öncesi İzler
Yeri
Kuruluş Efsanesi, Kuruluş Tarihi
Kalkhedon'dan Sonra
Kurulma Nedeni, Stratejik Önemi
Boğaz'daki Akıntının Byzantion İçin Önemi
Balıkçılık, Tarım
Altın Boynuz ya da Haliç
Kentteki Yapılar ve Surlar
Dostluk Antlaşmaları
Kültler (Tanrı ve Tanrıçalar)
İdari Yapı, Toplum Ekonomi
Sikkeler
Siyasal Tarih
İlknur Çete, Geçmişe Yolculuk Bir Gezi Rehberi / Journey into the Past A Short Guide,
İstanbul 1996: 44s.+ 1 harita.

Fatih İlçesi rehberidir.
Sedat Alp, Hititlerin Mekuplaşmaları,
İstanbul 1997: 30 s.

Sponsor: Antoine Makzume International Transport and Trading Ltd. Co.

Ord. Prof. Dr. Sedat ALP'in konferans metnidir.
Belkıs Dinçol, Eski Önasya ve Mısır'da Müzik,
İstanbul 1999: 61 s.

TEPUM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Akgül'ün Katkılarıyla Basılmıştır

İçindekiler:

Eski Doğu Toplumlarında Müziğin Yeri
Müzik Eğitimi ve Müzisyenler
Müzik Aletleri
Ses Sistemi
Oğuz Tekin, Eskiçağ'da Para,
İstanbul 1995: 41 s.+ 23 resim.

Sponsor: Graphis Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

İçindekiler:

Nümismatik Nedir ?
Dünyada ve Türkiye'de Nümismatik Çalışmaları
Sikkenin Tanımı
Sikkeden Önce
Sikke Metali ve Sikke Basma Tekniği
Sikkenin İcadı
Eski Yunan Sikkeleri VIII. Roma Sikkeleri
Roma İmparatorluğu Döneminde Basılan Şehir Sikkeleri
Bizans Sikkeleri
Ekler
Çiğdem Dürüşken, Eskiçağ'da Spor,
İstanbul 1995: 24 s.+ 18 resim

İçindekiler:

Eski Yunan'da Spor
Roma'da Spor
Bedia Demiriş, Eskiçağ'da Yazı Araç ve Gereçleri,
İstanbul 1995: 28 s.+ 13 resim.

Sponsor: Scrikss A.Ş.

İçindekiler:

Yazı Gereçleri
Yazı Araçları
Oğuz Tekin, Tarih Boyunca İstanbul’da Sikke Darbı ve Sikkeler,
İstanbul, 2013, VI + 44 s, s/b resimler, Türkçe.

İçindekiler:

Önsöz
İstanbul'un Antik Çağ'daki Yeri ve Kuruluşu
İlk Gümüş Sikkeler (MÖ 5. yüzyıl sonu- 4. yüzyıl)
İlk Bronz Sikkeler (MÖ 5. yüzyıl sonu- 4. yüzyıl)
Batı Anadolu'da Bir İttifakın Sikkeleri
Byzantion ve Kalkhedon'un Ortaklaşa Bastırdıkları Sikkeler
MÖ 3. Yüzyıl Gümüş Sikkeleri
MÖ 3. Yüzyıl Bronz Sikkeleri
Lysimakhos'un Darphanesi
Ptolemaiosların Sikkeleri
MÖ 2. Yüzyıl Gümüş Sikkeleri
MÖ 1. Yüzyıl Yarı-otonom Sikkeler
Roma İmparatorluk Dönemi Sikkeleri
Bizans Darphanesi Olarak Constantinopolis
Ceneviz Kolonisi Pera'da Basılan Sikkeler
Osmanlı Sikkelerinin Darp Yeri Olarak Kostantiniyye ve İslambol
Kaynakça


Ceren Baykan - Daniş Baykan, Eskiçağ'da Cam
İstanbul, 2013, VIII + 70 s, s/b resimler, Türkçe.

İçindekiler:

Önsöz
Giriş
Camın Tarihi
Cam Kapların Üretim Teknikleri
Kalıp Teknikleri
Kalıpta Üretim Teknikleri
Bezeme Amaçlı Kalıp Teknikleri
Üfleme Teknikleri
Cam Kapların Yüzey Bezeme Teknikleri
Camın Mimaride Kullanımı ve Üretim Teknikleri
Pencere Camları
Diğer Örnekler
Çeşitli Cam Eşya
Resimlerin Listesi
Kaynaklar   

Murat Fırat, Antik Çağ'da Taş Duvar İşçiliği
İstanbul, 2016, 36 s, s/b resimler, Türkçe.

Genel Açıklama:

İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden biri olan barınmanın sonucunda oluşan konutlar ve paralelinde gelişen duvar işçiliği birçok farklı (ekonomi, kültür, hammadde vb.) etmene bağlı olarak hızlı bir ilerleme göstermiştir. Bu gelişim basit kerpiç yapılardan daha güçlü ve gösterişli mimarlık ürünlerine doğru yol alır. Başlangıçta barınma amacına hizmet etmek için üretilmiş olsa da, zamanla duvar işçiliği ciddi ve gösterişli bir zanaat koluna dönüşmüştür. Bilim insanları tarafından bu gelişim, temelde, kentlerin ticari faaliyetlerinde gözlenen hızlı aktivitelerin bir sonucu olarak belirlenir. Bununla birlikte, kentleşme kavramı aslında başlı başlına en önemli etmen olarak karşımıza çıkar. Elinizdeki çalışmada bu temel görüşten ayrılmadan, duvar işçiliği ana hatlarıyla (örgü teknikleri, işçilik, hammadde, vb.) tanıtılmaktadır.