Coloquium Anatolicum XV

      (Editörler/Editors: Meltem Doğan-Alparslan – Metin Alparslan) İÇİNDEKİLER / INDEX GENERALIS   Ali Dinçol Yeni Bir Süreli Yayına Başlarken / Introduction to the Publication of the New Periodical Güven Arsebük Evrimi Kendine Özgü Bir Canlı: İnsan (English Summary: The Human Being: a Mammal with an Evolution Uniquely of its Own) Jak Yakar Etnografya Işığında…