Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü FIEC Üyesi


       Uluslararası Klasik Bilimler Dernekleri Federasyonu'nun (Fédération Internationale des Associations D'Études Classiques-FIEC) 26 Ağustos 2009 tarihinde Berlin'de düzenlenen 29. genel kurul toplantısında, Prof. Heinrich von Staden'in başkanlığındaki oturumda, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü'nün 20 Mayıs 2009'da FIEC Genel Sekreteri Prof. Paul Schubert'e ilettiği, Türkiye'yi FIEC nezdinde temsil etme talebinin değerlendirildiği ve kabul edildiği açıklanmıştır.

        FIEC 1948 yılında, farklı ülkelerden (Fransa, Belçika, Polonya, Hollanda, Danimarka, İsveç ve ABD) 15 derneğin katılımıyla kuruldu. Hiç şüphesiz bu girişimin en önemli amaçlarından biri Antik Çağ araştırmacıları arasında, savaş nedeniyle kesintiye uğrayan uluslararası akademik ilişkileri yeniden canlandırmaktı. Federasyonun kurulmasında, Année Philologique'nin de kurucuları arasında yer alan Jules Marouzeau ile Juliette Ernst'in çabaları önemli rol oynamış, UNESCO'nun desteği de savaş sonrası dönemin maddi engellerinin aşılmasına yardımcı olmuştur. UNESCO, bilimsel federasyonların bünyesinde temsil edilmesi için aracı organizasyonlar oluşturmuş, FIEC de o dönemde daha yeni kurulmakta olan Uluslararası Felsefe ve İnsan Bilimleri Konseyi'ne (Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines-CIPSH) katılmıştır. Bu konseyin 1949 yılında Brüksel'de yapılan kuruluş toplantısına FIEC'in ilk başkanı olan Carsten Høeg ve başkan yardımcısı J. Marouzeau ile birlikte, bir dönem Türkiye'de de bulunan ve İstanbul Üniversitesi Klasik Filoloji Kürsüsünde görev yapan Ronald Syme da katılmıştır. Ellinci yılını doldurduğu 1997 yılına gelindiğinde artık FIEC'e üye 63'ü ulusal, 15'i uluslararası, beş kıtadan toplam 78 dernek vardır ve bu sayı, etkinlik alanları klasik filolojiden, eskiçağ tarihine, arkeolojiden, epigrafiye uzanan bir çeşitlilik gösteren yeni derneklerin katılımıyla giderek artmaktadır. FIEC, ilki 1950 yılında Paris'te olmak üzere, 5 yıllık aralarla, farklı ülkelerde şimdiye kadar toplam 13 uluslararası kongre düzenlemiştir. Önümüzdeki kongre 25-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında Fransa'nın Bordeaux kentinde gerçekleştirilecektir. Federasyon ayrıca, Année Philologique'nin ve Thesaurus Linguae Latinae'nin çalışmalarına da destek sağlamaktadır.

Aşağıdaki adreslerde Federasyon'un tarihçesi ve Bordeaux'da yapılacak kongreyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

http://www.fiecnet.org

http://fiec2014.sciencesconf.org/?lang=enSitemizde yer alan içerik kaynak göstermek koşuluyla tanıtım amaçlı olarak kısmen kullanılabilir.
Yaptığınız alıntıları info@turkinst.org e-mail adresine bildirebilirsiniz.