Sitemizde yer alan içerik kaynak göstermek koşuluyla tanıtım amaçlı olarak kısmen kullanılabilir.
Yaptığınız alıntıları info@turkinst.org e-mail adresine bildirebilirsiniz.


Son Güncelleme:   10.06.2013


Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum  - Turkey 1

The Collection of Klima Plus in Silifke Museum. Greek, Roman, Byzantine and Islamic Weights


İstanbul 2012 : XI + 44 renkli levha, bukram sert kapak ciltli, İngilizce.

Oğuz Tekin - Ali M. Merzeci


Türkiye müzeleri ile özel koleksiyonlardaki ağırlıkların yayımlanmasını öngören Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum (CPAI) projesinin ilk cildi Silifke Müzesi’ndeki özel bir koleksiyonu kapsamaktadır. 161 adet ağırlığın yer aldığı katalog,  Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi (49 adet), Bizans (33 adet) ve İslami (79 adet) olmak üzere üç başlık altında kurgulanmıştır. Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi ağırlıklarının çoğu kare veya dikdörtgen formunda, üzerleri düz kurşun ağırlıklardır. Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen ekmek tahtası formundaki kurşun ağırlık ise üzerinde yer alan birim adı (litra) ve caduceus tasviriyle ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Bizans ağırlıkları iki-uncia’dan bir nomisma’ya kadar değişen ağırlıklarla temsil edilmektedir. İslami ağırlıkların büyük çoğunluğunu Osmanlı İmparatorluğu’na ait dirhemler oluştursa da az sayıda Osmanlı öncesi dirhemler de yer almaktadır. İslami ağırlıkların çoğu kuş gözü motifi ile süslenmişlerdir.
Dağıtım

Ege Yayınları
+90 (212) 244 75 21
www.zerobooksonline.com
Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum  - Turkey 2

Istanbul Archaeological Museums. Greek, Roman, Byzantine and Islamic Weights in the Department of Metal Objects


İstanbul 2013 : XIV + 122 renkli levha, bukram sert kapak ciltli, İngilizce.


Oğuz Tekin - Gülbahar Baran Çelik


CPAI projesinin ikinci cildi İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Metal Objeler Seksiyonu'nda yer alan ağırlıkları kapsamaktadır. Katalog; MÖ 4. yüzyıldan Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar tarihlenen ağırlıkları kapsamaktadır. Katalogta yer alan 455 adet ağırlığın bir kısmı satın alma veya müsadere yoluyla müze koleksiyonuna katılmışken, bir kısmı kazı buluntusu olarak kayda geçmiştir. Ağırlıkların 111’i MÖ 4. yüzyıldan Roma İmparatorluğu’nun sonuna kadar olan zaman dilimine, 196’sı Bizans Dönemine, 148’i ise Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine tarihlenmektedir. Az bir kısmı MÖ 4. yüzyıla fakat çoğu Hellenistik Döneme tarihlenen ağırlıklar arasında Atina, Lysimakheia, Byzantion, Kyzikos, Kyme ve Miletos’a ait olan ağırlıklar aynı zamanda koleksiyonun en ilginç örnekleri arasındadır. Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen ve her iki taraftan basık küre formundaki ağırlıklar da dikkate değer sayıda katalogta temsil edilmektedir. Bizans ağırlıkları, “sikke kontrol ağırlıkları” (nomisma ve üst birimleri) ve “mal tartmada kullanılan ağırlıklar” (litra, uncia) olarak iki başlık altında toplanmıştır. Katalogta, 400 dirhemden bir dirheme kadar çeşitli formda İslami ağırlıklar da  yer almaktadır.