Sitemizde yer alan içerik kaynak göstermek koşuluyla tanıtım amaçlı olarak kısmen kullanılabilir.
Yaptığınız alıntıları info@turkinst.org e-mail adresine bildirebilirsiniz.


Son Güncelleme:   20.03.2016

(Editörler/Editors: Bilge Hürmüzlü - Metin Alparslan - Necmi Karul - Eser Kortanoğlu)İÇİNDEKİLER / INDEX GENERALISMakaleler / Commentationes

Daniş Baykan
Antik Çağ Cerrahi Dikişinde Fibula Kullanımı

Asuman Coşkun Abuagla
Klasik Yunanca ve Latince Metinlerde Görülen Bozulmaların Nedenleri

Şevket Dönmez – Aslıhan Yurtsever Beyazıt
Oluz Höyük Kazısı Sekizinci Dönem (2014) Çalışmaları: Sonuçlar ve Değerlendirmeler

Kenan Işık
Yeni Keşfedilen Bir Urartu Yazıtı Işığında Yukarı Anzaf Kalesi Susi Tapınağı Yazıtları

Erkan Konyar – Bülent Genç – Can Avcı – Rıza Gürler Akgün – Armağan Tan
Van Kalesi / Tuşpa Horhor Çeşmesi

R. Eser Kortanoğlu
Yunan Tapınağı Olarak İsimlendirilmiş Yapının Temel Doğasına Yüklenmiş Anlamlar

Fatma Şahin
Küllüoba’da Erken Tunç Çağı III Döneminde Kalınlaştırılmış Dudaklı (Bead-rim) Kâselerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Ahmet Tolga Tek
Side Sikke Buluntuları Işığında ms 622/3’de Pamphylia’ya “Olası” Bir Sasani Saldırısı

S. Melike Zeren Hasdağlı
Klazomenai Lahitleri Üzerinde Betimlenen Barbar Figürleri


Konferanslar / Colloquia

Bilge Hürmüzlü
Pisidia Bölgesi’nde Seleukoslar Dönemi Yerleşim Politikaları

Jürgen Seeher
Hitit Krallarının Ambarları: Devlet Hazinesi ve Güç Kaynağı Olarak Tahıl Depolama


Kitap Eleştirileri / Recensiones

(Daniş Baykan) / Bliquez, Lawrence J., The Tools of Asclepius Surgical Instruments in Greek and Roman Times, Studies in Ancient Medicine (SAM) 43, Brill Yayınları, Leiden / Boston, 2015.

(İnci Delemen) / Rabadjiev, K., The Horse, the Chariot and the Horseman: On the Interpretation of Images in Thracian Culture, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2014.
4. SAYI
5. SAYI
6. SAYI
7. SAYI
8. SAYI
9. SAYI
10. SAYI
11. SAYI
12. SAYI
13. SAYI
3. SAYI
2. SAYI
1. SAYI
14. SAYI