Sitemizde yer alan içerik kaynak göstermek koşuluyla tanıtım amaçlı olarak kısmen kullanılabilir.
Yaptığınız alıntıları info@turkinst.org e-mail adresine bildirebilirsiniz.

Son Güncelleme:   06.10.2012

Prof. Dr. Horst Steible

Von der Stadt zum Staat. Beiträge der Sumerer zur geistesgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklung im Alten Orient
Bağdat'ın yaklaşık 150 km güneyinde ve "Sümer" olarak adlandırılan bölgede yer alan eski adı Šuruppak olan, bugünkü Fara'da yapılan Alman kazılarında ortaya çıkan tabletler topluluğu 200 tabletten oluşmaktadır. Yazılı belgeler Šuruppak kentinin yaklaşık sekiz kentten oluşan ve "Sümer Ülkesi" olarak adlandırılan bir birliğin üyesi olduğunu göstermektedir. Šuruppak idari yönden iki önemli merkeze sahipti: Saray ve Kent. Bu iki hiyerarşinin ne şekilde birbiriyle bağlandıkları bilinmemektedir. Toplumsal - Siyasi gelişime parelel olarak dinsel alanda ilgi çekici bir geçiş söz konusudur. Fara metinleri, MÖ. 27. yy.'da hem sonraki devlet oluşumunu, hem de Önasya'nın dinsel düşünüşünü belirgin olarak etkileyen bir modelin Šuruppak Kenti'nde geliştiğini göstermektedir.
Prof. Dr. Sait Başaran

Yenikapı’da Metro ve Marmaray Projeleri Kapsamında Ortaya Çıkan Ahşap Gemiler
Prof. Dr. Sait Başaran verdiği konferansta Marmaray Projesi kapsamındaki Yenikapı Kazısı’nda bulunmuş olan  ahşap Bizans Gemileri’nin restorasyon ve konservasyonu hakkında bilgiler sunmuştur. Bu limanın Bizans Dönemi’ndeki kullanım amaçlarına da değinen Başaran, özellikle bu limanın Mısır’dan ithal edilen buğdayın boşaltılması amacıyla kullanıldığını da belirtmiştir.
Prof. Dr. Sencer Şahin

STADIASMUS PATARENSIS: Likya Eyaletinin Roma Çağı Ulaşım Sistemi
Prof. Dr. Şahin Likya Bölgesi’nin coğrafyası hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, lokolizasyonlar hakkındaki yeni görüşleri dile getirmiştir. Kısaca bölgenin Roma Dönemi’ndeki siyasal tarihine de değinen Şahin, Stadiasmus Patarensis Anıtı’nın birkaç fonksiyonun olduğunu ifade eder. Ayrıca bu anıtın dağınık halde bulunan blok taşları 1994 – 1995 yılları arasında Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından düzenlenmiştir. Sayın Sencer son olarak, büyük ihtimalle bu anıtın bir  yol planı anıtı olduğunu söylemiştir.
Prof. Dr. Vedat Çelgin

Termessos Territoryumunda Hayat Bulan
Bir Antikçağ Erken Bizans Kenti ve Piskoposluk Merkezi: Eudokias
Eudokias; Antalya’nın kuzeybatısındaki Korkuteli yolu üzerinde yani, Pamphilya Bölgesi'nin güneybatısında yeralmaktadır. Eudokias yerleşimi içinde, Geç Antik Bizans kalıntılıları ve Selçuklu Dönemi kalıntılarına rastlanır. Bölgenin coğrafyası üzerine de bir araştırma yapmış olan sayın Çelgin,  yerleşimin traverten bir zemin üzerine kurulmuş olduğunu ve bu nedenle su tutmayan bir yapı gösterdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle yerleşim su kanalları ile çevrelenmiştir. Yerleşimden tarihi kaynaklar 19. yy’ın 2. çeyreğinden sonra bahsetmeye başlar. Günümüzde oldukça tahrip olduğu gözlenen bu yerleşime ait tek plan bir rahip tarafından çizilmiştir ki, bu da bir plandan çok kroki görünümündedir. Çelgin’e göre; yerleşimin sur yapısına sahip olmayışı bağımsız olmadığını gösteren bir kanıttır. Kanallardan yola çıkarak yapılan gözlemler sonucu ise, buğday üretimi konusunda aktif oldukları söylenmektedir. Son olarak, çevrede yapılan araştırmalar sırasında saptanan tümseklerin birer tümülüs mü yoksa, tarım alanı yaratmak amacıyla bir kenara atılan yığınlar mı olduğu tartışma konusudur.
Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu

Yeni Dönem Alaca Höyük Kazıları
Yeni dönem Alaca Höyük Kazıları hakkında bilgi vermeden önce, kısaca Alaca Höyük kazılarının geçmişi hakkında bilgiler veren Çınaroğlu, ardından yeni dönem kazılarda ele geçmiş olan buluntuları dinleyenlerle paylaşmıştır. Hitit Çağı’nda aktif olarak kullanılan ve Alaca Höyük yakınlarında bulunan bir barajın tekrar kullanılabilir bir hale getirilmesi ve bu sayede içilebilir su elde edildiğinden de bahsederek, gelecek yıllarda kral mezarlarının daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla, bu mezarlarda ele geçen buluntuların bir kopyasının çıkarılarak mezarlara yerleştirileceği ve sığır başlarının da eklenmesiyle üzerlerini bir fanus ile örtüleceği ifade edilmiştir. Böylece açık hava müzesi görevini de üstlenecek olan Alaca Höyük kazılarının daha uzun yıllar devam etmesi beklenmektedir.
Prof. Dr. Klaus Schmidt

The Stone Age Sanctuaries from Göbekli Tepe
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü'nün bu yıl gerçekleştirdiği ikinci konferansın açılış konuşmasını Enstitü Asbaşkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu yaptı.

Bu yılki ikinci konferansımızın konuşmacısı Göbekli Tepe kazı başkanı Prof. Dr. Klaus Schmidt idi. Pera Müzesi oditoryumunda gerçekleşen konferansa ilgi yoğundu. Prof. Dr. Klaus Schmidt "The Stone Age Sanctuaries from Göbekli Tepe" başlıklı konuşmasında, buluntular ışığında, yaptığı değerlendirmelerde Göbekli Tepe'nin neolitik dönemdeki önemine ve yerleşik yaşamına ilişkin görüşlerine yer verdi. Ayrıca Göbekli Tepe'deki "T" biçimli stellerin önemini anlatan Prof. Dr. Klaus Schmidt stellerin hangi amaçlar ile kullanılmış olabileceğini anlattı.
  • 2012 - 2013 Konferansları

  • 2011 - 2012 Konferansları

  • 2010 - 2011 Konferansları

  • 2009 - 2010 Konferansları

  • 2008 - 2009 Konferansları

  • 2007 - 2008 Konferansları