Yayın Politikası ve Etik İlkeler

1) CollAn’da değerlendirilen çalışmalarda gerçek kişilere ait kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altındadır. Yazara ait bilgiler üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmaz.

2) CollAn dergisi makale gönderimi, değerlendirilmesi, yayınlanması ve benzeri süreçlerde hiçbir ücret talep etmemektedir. Dergi reklam teliflerini kabul etmemekte; sponsorluk tekliflerini ise kabul etmektedir.

3) Dergi editörleri son makale kabul tarihinden önce sunulan her makaleyi CollAn yayın ilkelerinde belirtilen hususlara uygun olup olmadığını kontrol ederek editoryal incelemeden geçirirler. CollAn dergisinin amacı bilim dünyasına özgün çalışmalar sunmaktır. Dergiye çalışmalarını gönderen yazar/lar söz konusu yazının daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka yere gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Dergi ilkelerine uymayan makaleler dergiye kabul edilmezler. Ön değerlendirme ve intihal denetimini başarıyla geçen makaleler hakem değerlendirme süreci için en az iki hakeme gönderilir.

4) İntihal Denetimi: intihale karşı iThenticate İntihal Programının sonuçları göz önüne alınır. Duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Benzerlik oranı %20'dir ve bu oranın altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenirler. Hakemlerden bu konuda bir değerlendirme yapmaları talep edilebilir. Düzenlenen rapor doğrultusunda çalışma ya yayın sürecinden çıkartılır ya da yazarlardan çalışmalarındaki ilgili bölümlere ilişkin düzeltme yapmaları istenebilir. Dergi yönetimi bu konuda yaptırım kararı alma ve gerektiğinde derginin tarandığı dizin ve ilgi kurumlara durumu bildirme yetkisine sahiptir.

5) Kör Hakemlik Süreci: Makalelerin değerlendirilmesinde kör hakemlik süreci işletilmektedir. Makaleler, bağımsız ve çalıştıkları kurum dışı en az iki konu hakemi tarafından değerlendirir. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki olumlu hakem görüşü gereklidir. Hakemler değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldururlar. Hakemler değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtirler. Hakemlerin bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri dergi yönetimi tarafından talep edilir.

6) Özgün makalelere yer veren CollAn dergisinin yayın yönetimi, yayın politikası gereği henüz değerlendirme aşamasında veya dergide yayımlanmış bir makaleye dair etik olmayan bir durum şüphesinin oluşması veya telif hakkı ihlali halinde, söz konusu çalışma hakkında incelemelerde bulunabilir. Yapılan incelemeler sonucunda bu amaçla değerlendirilen yazıda telif hakları ya da araştırma etiğine uygun olmayan bir durum tespit edildiği takdirde ilgili çalışma yayın sürecinden geri çekilerek çalışmasının yazarına/yazarlarına bilgilendirme yapılır.

7) Colloquium Anatolicum yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

8) Erken Görünüm: Dergiye gönderildikten sonra değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar, dergi yönetimi tarafından karar verilmesi durumunda bilimsel bilginin güncel bir şekilde yayılması amacıyla elektronik ortamda DOI numaralarıyla ve erken görünümde kullanıcı erişimine sunulabilirler. Erken görünümde yayımlanan çalışmalar editör kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayımlanabilir ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayımlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların yayımlanacak son versiyonlarında küçük düzeltmeler yapılabilir.

9) DOI Numarası, Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların, tanımlanmasına, resmi ve özgün kopyasına erişilmesine olanak sağlayan bir erişim adresidir. CollAn yayın süreçlerinin ardından kabul alan çalışmalara DOI numarası atayacak ve çalışmanın elektronik ortamdaki resmi bilgilerini güvence altına alınacaktır.

10) Telif Hakkı ve İzinler: CollAn telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yazar/lar bu konuda sorumluluğu kabul etmiş olurlar ve kullandıkları kaynak ve materyallerin telif hakkı ve kullanım izinlerini önceden sağlamakla ve kontrol etmekle sorumludurlar.

Yazarlardan çalışmalarına ilişkin imzalı olarak alınan Telif Hakkı Devir formu ile edinmektedir. Yazarlar, Telif Hakkı Devir Formu’nu imzalanarak editörlere iletmek zorundadırlar. Bu formu imzalayarak göndermeyen yazarların makaleleri yayımlanmayacaktır.

11) Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.