İnterdisipliner Çalışmalar Işığında Kültepe Kazıları

 

Kültepe'de, eski Kaniş kentinde 70 yılı aşkın bir süredir arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Bugüne kadar yapılan kazılarda erişilen en eski yerleşimin tarihi MÖ 4. binyılın sonlarına denk gelmektedir. Şehrin MÖ III. binyılın ikinci yarısından itibaren geliştiği ve özellikle MÖ. II. binyılın başından itibaren de bir metropol haline geldiği görülmektedir. Bu dönemde Asur ile kurulan ticari bağlantılar sayesinde zenginleşen Kaniş, Anadolu'daki Asur ticaretinin merkezi olmuştur.

Kazılarda keşfedilen 20 binden fazla çivi yazılı belge, Anadolu'nun tarihi devirlere girmesini sağlamış ve Anadolu insanı ilk kez okumayı yazmayı burada öğrenmiştir.

Arkeolojik kazılar maddi kültür kalıntılarını ortaya çıkarırken, çivi yazılı tabletler de o günün dünyasında olan bitenleri bize anlatmaktadır.

Kültepe'de tüccar arşivlerinde keşfedilen tabletler o zamanın ekonomisine ilişkin bilgiler sunarken, diğer taraftan da insanların yaşamlarına, sosyal hayatına ve hatta tarihine ilişkin ilginç bilgiler vererek, tüm Yakındoğu'nun tarihini aydınlatmaktadır. Ama o zamanki yaşama dair her konu tabletlere yazılmamıştır, özellikle parasal değer taşımayan pek çok konudan bahsedilmemiştir.

Kültepe'de 1948 yılından itibaren sürdürülen arkeolojik kazılarda materyal kültürüne ve filolojik çalışmalarda tarih ve kültürüne ait pek çok veri elde edilmiştir. Ancak, sürdürülen kazıların ve yapılan filolojik çalışmaların pek çok soruya henüz yeterince cevap veremediği de bellidir. Bu nedenle arkeolojik kazıların veya yazılı belgelerin cevap veremediği soruların cevaplandırılabilmesi için, arkeolojinin diğer bilim dallarından yardım alması gerekmektedir. 

Son yıllarda Kültepe'de sürdürülen kazılarda arkeoloji ve filolojinin cevabını bulamadığı soruların aydınlatılması için bio-arkeolojik ve jeo-arkeolojik projeler gerçekleştirilmekte ve başta antropoloji, jeoloji, zooarkeooji, botanik gibi birçok bilim dalından yardım alınmakta ve arkeologların sorduğu sorulara cevap aranmaktadır.


Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve İÜ Hititoloji Anabilim Dali işbirliğiyle düzenlenen “İnterdisipliner Çalışmalar Işığında Kültepe Kazıları” adlı çevrimiçi panele katılmak için
https://istanbul-edu-tr.zoom.us/j/99103257806?pwd=VDJBTXlScFpVbitZQUthUUF5N1dPZz09

Toplantı Kimliği: 991 0325 7806 
Parola: 517864
Tarih: 18 Ocak 2022 Salı
Saat: 14.00