YENİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI

Sayın Üyelerimiz,


Türk Eskiçağ Blimleri Enstitüsü 21. Genel Kurulu 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş,
yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları oluşturulmuştur. 


Bilgilerinize sunarız.


Yönetim Kurulu

Necmi KARUL (Başkan)

Meltem Doğan-Alparslan ( Asbaşkan)

Sedef Çokay-Kepçe (Genel Sekreter)

Kemalettin Köroğlu (Sayman)

Zeynep Koçel-Erdem (Üye) Denetleme Kurulu

Eylem Özdoğan

Oya Yağız

Emre Erten