Colloquium Anatolicum - 18Issue 18 2019
Editors: Eser Kortanoğlu - Bilge Hürmüzlü – Metin Alparslan - Necmi Karul

 

 

TABLE of CONTENTS / INDEX GENERALIS


Articles / Commentationes

Ali ÇİFTÇİ
Two White Painted Vessels and Dating of Hamza Tepe (Elbistan-Karahöyük) Cemetery

Oktay DUMANKAYA
The Ancient Harbor and Quarry of Cunill(i)ere or Palleo / Palormo (?)

Bülent GENÇ
Waldemar Belck ve Carl Friedrich Lehmann’ın Araştırmaları

Hale GÜNEY
Phrygia’dan Tanrı Apollon’a sunulan Yeni Bir Altar Adağı

Muammer İREÇ
Ege Arkeolojisindeki Kolonyal ve Postkolonyal Yaklaşımların Batı Anadolu Geç Tunç Çağı Literatürüne Etkileri: Iasos ve Miletos Örneği

Hazar KABA
Marble Funerary Vases from Sinope

Ahmet MÖREL
Kümbetbeleni Komenin (Doğu Dağlık Kilikia Bölgesi) Roma Dönemi Mezarları

H. Yeliz ÖZTUNÇ - Serap ERKOÇ
Side Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Mermer Aphrodite Heykelciği

Yusuf POLAT
Yazılıkaya/Midas Vadisi Araştırmalarında Bulunan Bir Kaya İdolü

Ahmet Tolga TEK
Greek and Roman Provincial Coins Found at Aphrodisias: Preliminary Results from the 1998-2019 Seasons

S. Gökhan TİRYAKİ
Demirçağ Anadolu’sunda Çocuk/Çocukluk Temsilleri Üzerine

Dies van der LINDE
Pediment Blocks in the Valley of Apollonia (Pisidia)