Colloquium Anatolicum - 17Issue 17 • 2018
Editors: R. Eser Kortanoğlu - Bilge Hürmüzlü - Metin Alparslan - Necmi Karul
 

TABLE of CONTENTS / INDEX GENERALIS


Articles / Commentationes

Özden ÜRKMEZ
An Archaic Marble Block with an Artemis Relief Found in the Vicinity of Notion

Okşan BAŞOĞLU – Fevzi Volkan GÜNGЕRDÜ – Murat KARAKOÇ
Nevşehir’de En Erken Yerleşim İzleri, Sofular Höyük

Murat AKAR
Arkeolojik ve Tarihsel Bağlamı İçerisinde Mitanni İmparatorluğu’nun Batı Sınırı: Alalah (Aççana Höyük) Geç Tunç Çağı Tabakalarına Ait Bir Değerlendirme

Dicle KAYA
Roma’nın Anadolu’daki Doğu Sınırında Bulunan Karargahlar Üzerine Bir İnceleme

Melih ARSLAN
Roma Dönemi Yüzük Taşları Üzerinde Tanrıça Ma Betimlemeleri ve Yayımlanmış Bazı Eserlerdeki Ma İkonografisi için Yeni Öneri ve Değerlendirmeler

Emre GÜLDOĞAN
Akdeniz’de Neolitik Dönem ve Bölgesel Yaklaşımlar

Tyler Jo SMITH
Interaction, Cult and Memory: Another Look at Rock-cut Votive Reliefs in Pisidia

Serhat FOÇA
Teos Batı Nekropolisi Mezar Tipleri

İsmail BAYKARA – Berkay DİNÇER – Serkan ŞAHİN
Gürgürbaba Tepesi (Erciş, Van) Paleolitik Çağ Araştırmaları

Aynur ÖZFIRAT
The Urartian Fortress at Ömerağa-Gölyüzü on the southern slope of Mt. Ağrı (Bozkurt Settlement Complex), in the city of Minuahinili (Karakoyunlu)

Erkan KONYAR – Bülent GENÇ – Armağan TAN
Tuşpa Sitadeli’nden Yeni Bir Kaya Mezarı: BG 90

Kenan IŞIK – Rıfat KUVANÇ
A New Part of Horse Trapping Belonging to Urartian King Minua from Adana Archaeology Museum
and on Urišḫi-Urišḫusi-Ururda Words in Urartian