Colloquium Anatolicum - 16Issue 16 • 2017
Editors: Bilge Hürmüzlü – R. Eser Kortanoğlu – Necmi Karul –Metin Alparslan
 

TABLE of CONTENTS / INDEX GENERALIS


Articles / Commentationes

Bülent ARIKAN
Arkeoloji, Etmen-Temelli Modeller ve Simülasyonlar

Semra BALCI – Çiler ALTINBİLEK-ALGÜL
Polished Obsidian Objects: Examples of Prestige Items From Kültepe

Elif BAŞTÜRK
Türbe Höyük II. Tabaka Geç Tunç Çağ Çanak Çömleği

Erkan FİDAN - Michele MASSA - Orlene McILFATRICK – Mevlüt ÜYÜMEZ - Ahmet İLASLI
Afyon Arkeoloji Müzesi’nden Tunç Çağlarına Tarihlenen Bir Grup Metal Eser

Gürkan ERGİN
The Greek Care of the Self in Foucault and the Athenian Democracy

Mehmet KAŞKA
Gela Ressamı’nın Yeni Bir Lekythosu

Müge SAVRUM-KORTANOĞLU
Kent Uzamında Arkeoloji

Hüseyin KÖKER
Sillyon Sikkelerinde Kentin Kuruluş Efsanesi

Bekir ÖZER – Özlem ŞİMŞEK ÖZER
Asarlık Paton Tomb O: Some Observations on Funerary Practices of Lelegian Peninsula in 12th
century bc and the Arrival of Newcomers

Zsolt SIMON
Philologische und geographische Bemerkungen zu den Toponymen der KULULU-Bleistreifen

S. Yücel ŞENYURT – Atakan AKÇAY
The Kurul Fortress and the Cult of Kybele as a City Protector

Peter TALLOEN
Pisidian-Greek-Roman: Acting out communal identity on the Upper Agora of Sagalassos

Conferences / Colloquia

Francesco D’ANDRIA
Hades ve Kybele Arasında Hierapolis Ploutonion’unda Yeni Arkeolojik Buluntular