Colloquium Anatolicum - 14Issue 14 • 2015
Editors: Bilge Hürmüzlü - Metin Alparslan - Necmi Karul - Eser Kortanoğlu
 

TABLE of CONTENTS / INDEX GENERALIS


Articles / Commentationes

Daniş BAYKAN
Antik Çağ Cerrahi Dikişinde Fibula Kullanımı

Asuman COŞKUN-ABUAGLA
Klasik Yunanca ve Latince Metinlerde Görülen Bozulmaların Nedenleri

Şevket DÖNMEZ – Aslıhan YURTSEVER-BEYAZIT
Oluz Höyük Kazısı Sekizinci Dönem (2014) Çalışmaları: Sonuçlar ve Değerlendirmeler

Kenan IŞIK
Yeni Keşfedilen Bir Urartu Yazıtı Işığında Yukarı Anzaf Kalesi Susi Tapınağı Yazıtları

Erkan KONYAR – Bülent GENÇ – Can AVCI – Rıza Gürler AKGÜN – Armağan TAN
Van Kalesi / Tuşpa Horhor Çeşmesi

R. Eser KORTANOĞLU
Yunan Tapınağı Olarak İsimlendirilmiş Yapının Temel Doğasına Yüklenmiş Anlamlar

Fatma ŞAHİN
Küllüoba’da Erken Tunç Çağı III Döneminde Kalınlaştırılmış Dudaklı (Bead-rim) Kâselerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Ahmet Tolga TEK
Side Sikke Buluntuları Işığında MS. 622/3’de Pamphylia’ya “Olası” Bir Sasani Saldırısı

S. Melike Zeren HASDAĞLI
Klazomenai Lahitleri Üzerinde Betimlenen Barbar Figürleri

Conferences / Colloquia

Bilge HÜRMÜZLÜ
Pisidia Bölgesi’nde Seleukoslar Dönemi Yerleşim Politikaları

Jürgen SEEHER
Hitit Krallarının Ambarları: Devlet Hazinesi ve Güç Kaynağı Olarak Tahıl Depolama

Book Reviews / Recensiones

Daniş BAYKAN
Bliquez, Lawrence J., The Tools of Asclepius Surgical Instruments in Greek and Roman Times, Studies in Ancient Medicine (SAM) 43, Brill Yayınları, Leiden / Boston, 2015.

İnci DELEMEN
Rabadjiev, K., The Horse, the Chariot and the Horseman: On the Interpretation of Images in Thracian Culture, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2014.