Colloquium Anatolicum - 2Issue 2 • 2003
Editors: Meltem Doğan-Alparslan - Metin Alparslan
 

TABLE of CONTENTS / INDEX GENERALIS


Articles / Commentationes

Oktay BELLİ
Van - Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı: Bir Ara Değerlendirme (1991-2002) / Excavations at Van- Lower and Upper Anzaf Urartian Fortresses: An Intermediary Evaluation (1991-2002)

Önder BİLGİ
Hitit Öncesi Anadolusu’nun Etnik Yapısı

Aliye ÖZTAN
A Neolithic and Chalcolithic Settlement in Anatolia: Köşk Höyük (Türkçe Özet: Anadolu’da Bir Neolitik ve Kalkolitik Yerleşme: Köşk Höyük)

Lutz MARTIN
Max von Oppenheims Berliner archäologische Sammlung - Geschichte und Zukunft (Türkçe Özet: Max von Oppenheim’in Arkeoloji Kolleksiyonu: Tarihçesi ve Geleceği)

Güven ARSEBÜK
Plio-Pleistosen’de Olası Yaşam Biçimleri ve Ülkemizde Paleolitik Çağlar: Bir Deneme
(English Summary: Lifeways in Plio-pleistocene and Paleolithic Cultures in Anatolia: An Essay)

Bedia DEMİRİŞ
Ammianus Marcellinus and His Descriptions of the Foreign Tribes in His History
(Türkçe Özet: Ammianus Marcellinus ve Tarih Eserindeki Yabancı Kavimlerle İlgili Betimleri)