Colloquium Anatolicum - 1Sayı 1 • 2002


Editörler/Editors: Meltem Doğan-Alparslan - Metin Alparslan


 

        

İÇİNDEKİLER / INDEX GENERALIS


Ali DİNÇOL
Yeni Bir Süreli Yayına Başlarken / Introduction to the Publication of the New Periodical

Makaleler / Commentationes

Güven ARSEBÜK
Evrimi Kendine Özgü Bir Canlı: İnsan (English Summary: The Human Being: a Mammal with an Evolution Uniquely of its Own)

Jak YAKAR
Etnografya Işığında Arkeolojide Sosyal ve Kültürel Değerlendirmeler (English Summary: Implications of Ethnography for Archaeology)

A. Coşkun ÖZGÜNEL
İlyada Destanı ve Apollon Smintheus Tapınağı

Manfred KORFMANN
Troia-Anatolien, eine Vergangenheit mit Zukunft/Troia-Anadolu: Geleceği Olan Geçmiş (çev: Ş. Uzunoğlu, M. Alparslan)