Çağlar Boyunca Anadolu'da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu

Çağlar Boyunca Anadolu'da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu

 

 3-24 Haziran 1996'da İstanbul'da düzenlenen Habitat II Sempozyumunda sunulan bildirilerin yayınlandığı eserin konusu Prehistorik çağlardan modern zamanlara kadar Anadolu'da konut ve yerleşimdir.
Ali M. Dinçol (Ed.)
1999 – İstanbul
524 sayfa
ISBN: 9789758070268


İçindekiler / Contents

Açılış Konuşması

Altan AKI - Şen YÜKSEL
Anadolu Yerleşim Dokusu İçinde Antakya Kentinin Çevresel ve Bölgesel Koşullar İçinde İrdelenmesi

Süheyla Balcı AKOVA 
Antalya Körfezi’nin Kuzeyinde Yer Alan Ovalarda Nüfus ve Yerleşme

Sevgi  AKTÜRE
Some Observations on the Use of ‘Gridiron’ Plan in Anatolian Cities

Oliver AURANCHE
Houses and Households in Modern Cafer Höyük (Euphrates valley, Malatya)

Ayfer AYTUĞ - Nazlı Ferah ERYURTLU
Geleneksel Konut Stokunun Sosyo-Kültürel ve İşlevsel Süreklilik / Bağlamında Değerlendirilmesi

Önder BİLGİ
Karadeniz Bölgesi Kıyı Kesimi İlk Tunç Çağı Mimarisi

Jutta BÖRKER-KLAHN
Tempel und Texte

Münevver DAĞGÜLÜ - İbrahim Başak DAĞGÜLÜ
Tarih Öncesi Kültürlerin Devamı Olarak Trakya Yöresinde Günümüze Kadar Süregelmiş Dal Örgüsü Yapı Geleneği

Münevver DAĞGÜLÜ - İbrahim Başak DAĞGÜLÜ
 Trakya’daki Yöresel Köy Konutlarında Belirleyici ve Değiştirici Rol Oynayan Faktörler

Bedia DEMİRİŞ
Eskiçağ’da Anadolu’nun Yerleşim Dokusu İçinde Çeşmelerin İşlevi

İclal DİNÇER
Ekonomik Politikalar ve Coğrafi Mekan: Türkiye Kentleri 1923-1980

Çiğdem DÜRÜŞKEN
Genç Plinius’un Mektupları Işığı Altında Bithynia Eyaletinin Kentsel Sorunları 

Kevser İnci ERTÜRK
The Traditional Turkish House Types in Anatolia

Nazlı Ferah ERYURTLU
Zeyrek Koruma Modalitesi

Ufuk ESİN
Die akeramischen Siedlungen von Aşıklı Höyük im Zentralanatolien

Zekai GÖRGÜLÜ - Tülin GÖRGÜLÜ
İstanbul Metropoliten Alanı’nda Farklılaşan Konut Alanlarına İlişkin Bir İrdeleme

Sevil GÜLÇUR
Western Cappadocia – Distribution of Mounds and Flat-Settlements

Erksin GÜLEÇ
New Findings on the first Inhabitants of Anatolia from the Dursunlu Site: a Preliminary Appraisal

Orhan GÜRBÜZ
Van Gölü Çevresinde Kır Yerleşmelerinin Coğrafi Esasları

Binnur GÜRLER
Passing to the Prostas Type House in West Anatolia and the Location of this Type in the City Planning

İ. Yaşar HACISALİHOĞLU
Safranbolu’da Yerleşmenin Mekansal Gelişimi ve Mesken Özelliklerini Etkileyen Faktörler

Svetlana HODJASH
Urartäische Siedlungen: Erebuni, Argistihinili, Tesebaini

Arzu KAHRAMAN - Ali KILIÇ
İklim ve Coğrafya Etmenlerinin Yerleşme Dokularına Etkisi ve Dönüşümü

            Kay KOHLMEYER
             Späturukzeitliche Wohn– und Verwaltungsbauten: Ein Vergleich zwischen Xabuba-Süd und Anatolien

Frank KOLB
Antike Ländliche Siedlungstypen und ihre Funktionen am Beispiel des Territoriums der Polis Kyaneai in Südwest-Anatolien

Kristian KRISTIANSEN
Between Rationalism and Romanticism Archaeological Heritage Management in the 1990’s

Wolfram MARTINI
Perge in vorrömischer Zeit. Untersuchungen auf der Akropolis 1994 und 1995 

Mehmet ÖZDOĞAN
The Transition from Sedentary Hunter Gatherers to Agricultural Villages in Anatolia – Some Considerations

Tahsin ÖZGÜÇ
Karum Kanish as a City of International Trade

Mehmet ÖZSAİT
Göller Bölgesi (Antik Pisidia) Yerleşme Yerleri ve Özellikleri

Samuel M. PALEY - Alison B. SNYDER
Qualities of Form: A Contemporary Analysis of the Space and Psychology of the Party-wall House

Klaus RHEIDT
Pergamon – Wohnhäuser und Siedlungsentwicklung einer Byzantinischen Provinzstadt in Westkleinasien

Michael ROSENBERG
Hallan Çemi and the Beginings of Settled Village Life in Eastern Anatolia, Section: Settlement Types and Settlement Patterns

Kamuran SAMİ
İnsan ve Mekan Bağlamında Tarihi Diyarbakır Evleri

Gagik SARKISJAN
Die Städte Armeniens der Hellenistischen Zeit

Reinhard SENFF
Wohnhäuser, Handwerksbetriebe und öffentliche Bauten im Archaischen Milet

Füsun SEZEN - Sevinç İPEKAR - Meral AYBERK - Zafer AKDEMİR
Troy Phenomenon; within the Concept of International Heritage

Neslihan SÖNMEZ
How Bergama Dwellings Changed by the Western Influence

Aygül SÜEL - Mustafa SÜEL  
Ortaköy-Şapinuva’nın Hitit Mimarisindeki Yeri ve Önemi

Sencer ŞAHİN
Perge Territoriumundaki Antik Varsak Yerleşimi: Lyrboton Kome – Elaibaris

Müjgan ŞEREFHANOĞLU - Gülay ZORER
Yöresel Mimari Biçimlenişinde İklim Öğesinin Etkinliği: Eski Diyarbakır Evleri

Ahmet A. TIRPAN
Karya’da Bazı Dağ Kentleri: Amazon, Hydea, Kildara

Numan TUNA 
Batı Anadolu’da Geç Klasik Dönem Kentleşme Hareketleri 

Alper ÜNLÜ
Discussion on Existence of ‘Privacy Wall’ in Anatolian Vernacular House

Jak YAKAR
The Socio-Economic Significance of Regional Settlement Pattern in Early Bronze Age Anatolia – An Archaeological Assessment

Levent ZOROĞLU
Kelenderis Mozaiği