Colloquium Anatolicum - 19


Sayı 19 • 2020
Editörler/Editors: Eser Kortanoğlu - Bilge Hürmüzlü – Metin Alparslan - Necmi Karul - Gürkan Ergin

 

 

İÇİNDEKİLER / INDEX GENERALIS


Makaleler / Commentationes

Ergün KARACA
Hasköy Arkeolojisi İle Hostizo Konumu İçin Yeni Bir Teklif 

Emine KÖKER GÖKÇE – Claire BARAT
Porsuk-Zeyve Höyük Cam Buluntuları 

Fatih ERHAN
Tatarlı Höyük Kazısı Numismatik Buluntuları (2007-2019) Işığında Yerleşim Tarihi Üzerine Değerlendirmeler 

Can Yümni GÜNDEM
Eskişehir Küllüoba’da Aşağı ve Yukarı Yaşam Sektörlerinde Hayvansal Besin Tüketimi 

Oğuz SOYSAL
Boğazköy Kaynakları Işığında Akkad Kralları ile İlgili Edebî-Tarihî Metinler Hakkında Görüşler 

Mehmet KAŞKA
Ein neuer Skyphos des Kalymnos-Malers

Neyir KOLANKAYA-BOSTANCI – Zafer DERİN
Bornova-Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı Sürtmetaş ve Yontmataş Endüstrisi 

Peter TALLOEN – Jeroen POBLOME
Every Agora Needs a Fountain: The Early Roman Imperial Fountain on the Upper Agora of Sagalassos (SW Turkey) 

H. Gönül YALÇIN
Karaz-/Kura-Aras-/Khirbet Kerak- Kültür Olgusu ve Tarihöncesi Bölgelerarası İlişkiler